Redacción final de estatutos del Consello Galego aprobados en sesión 14-2-23 tras informe Xunta

Redacción final de estatutos del Consello Galego aprobados en sesión 14-2-23 tras informe Xunta

Redacción final de estatutos del Consello Galego aprobados en sesión 14-2-23 tras informe Xunta