Redacción final de estatutos do Consello Galego aprobados na sesión do 14-2-23 tras informe Xunta

Redacción final de estatutos do Consello Galego aprobados na sesión do 14-2-23 tras informe Xunta

Redacción final de estatutos do Consello Galego aprobados na sesión do 14-2-23 tras informe Xunta