Queres formar parte do Colexio de Procuradores de Vigo?

Para exercer como procurador é necesario ser licenciado en Dereito, obter o título de procurador expedido polo Ministerio de Xustiza, colexiarse no lugar onde se encontre o teu despacho principal e prestar xuramento ao órgano que corresponda.

Procurador exercente

Clica aquí para coñecer os requisitos para colexiarte como procurador exercente

Procurador non exercente

Clica aquí para coñecer os requisitos para colexiarte como procurador non exercente

Documentación

Descarga aquí a documentación necesaria para colexiarse e entrégaa no Colexio