Traballando por unha xustiza máis áxil

Necesito un procurador

Os procuradores e procuradoras acompañamos e guiamos os nosos clientes por todo o proceso xudicial. A nosa figura é público-privada, velamos polo bo funcionamento da Xustiza ao tempo que atendemos os intereses dos nosos clientes. 

Edictos e mandamentos

O Colexio de Procuradores de Vigo conta cun servizo propio de xestión de edictos e mandamentos.

  • Rexistros da Propiedade (anotacións, prórrogas ou cancelacións) 50 €
  • Rexistros Mercantís  50€
  • Edictos Rexistro Público Concursal  50€

Escríbenos a info@portalprocesal.com para saber máis sobre o servizo e solicitalo.

Servizos de valixa

Servizo diario gratuíto de traslado de documentos entre os partidos xudiciais de Ponteareas, O Porriño, Redondela, Vigo e Tui. 

Inclúe o traslado de documentos xudiciais, así como USB’s, mandamentos, oficios, traslados, etc.