Nota de prensa sobre o encontro atlántico entre procuradores e solicitadores que tivo lugar en Vigo o 4 de outubro de 2019

Nota de prensa sobre o encontro atlántico entre procuradores e solicitadores que tivo lugar en Vigo o 4 de outubro de 2019

Nota de prensa sobre o encontro atlántico entre procuradores e solicitadores que tivo lugar en Vigo o 4 de outubro de 2019

Nota de prensa sobre o encontro atlántico entre procuradores e solicitadores que tivo lugar en Vigo o 4 de outubro de 2019

Informe ‘A xustiza en Vigo’ (actualización datos 2º trimestre 2019)

Informe ‘A xustiza en Vigo’ (actualización datos 2º trimestre 2019)

Nota de prensa sobre as xornadas de formación en materia de xénero celebrada polos procuradores de Vigo

Nota de prensa sobre as xornadas de formación en materia de xénero celebrada polos procuradores de Vigo

Nota de prensa sobre a situación de los xulgados de Vigo o terceiro trimestre de 2019

Nota de prensa sobre a situación de los xulgados de Vigo o terceiro trimestre de 2019

Nota de prensa sobre a elaboración por parte dos procuradores vigueses dun manual contra a violencia de xénero

Nota de prensa sobre a elaboración por parte dos procuradores vigueses dun manual contra a violencia de xénero

Nota de prensa sobre a actividade xudicial de Vigo durante a pandemia do Coronavirus

Nota de prensa sobre a actividade xudicial de Vigo durante a pandemia do Coronavirus

Nota de prensa sobre o Manifesto pola axilidade da Xustiza elaborado polo Colexio de Procuradores de Vigo

Nota de prensa sobre o Manifesto pola axilidade da Xustiza elaborado polo Colexio de Procuradores de Vigo

Nota de prensa sobre a reanudación  do ingreso de escritos e demandas nos xulgados

Nota de prensa sobre a reanudación  do ingreso de escritos e demandas nos xulgados

Nota de prensa sobre la propuesta de los procuradores de Vigo para agilizar y reactivar la Justicia

Nota de prensa sobre la propuesta de los procuradores de Vigo para agilizar y reactivar la Justicia

1 2 3 4 5 7

Contacto prensa