A actividade do Colexio a través das súas memorias e outros documentos