Neste momento estás a ver Datas actualizadas dos próximos xuízos na nova Cidade da Xustiza

Datas actualizadas dos próximos xuízos na nova Cidade da Xustiza

  • Categoría da entrada:Novas

O Colexio de Procuradores publica as datas dos próximos xuízos programados oficialmente na nova Cidade da Xustiza para que sexan de fácil acceso para todos os colexiados. As novas datas incorporaranse á relación dos traslados realizados, de forma que se ordenen cronoloxicamente comezando polas máis recentes.

No caso de que un mesmo procurador, teña que estar presente ao mesmo tempo en dúas sedes diferentes pola coincidencia de dous xuízos, dispón do protocolo de substitucións que xa ten en marcha o Colexio.

Podes consultar o calendario xeral dos traslados, así como a distribución dos xulgados na nova sede, na parte privada da web, no apartado Cidade da Xustiza. Pero é conveniente consultar sempre as últimas novidades, xa que pode haber cambios a medida que se produza a mudanza.

 

Xulgado de instrución nº 7

O Xulgado de instrución nº 7 trasládase o martes 7 de marzo ó andar 4. Celebrará os seus xuízos na sala 32 do 3º andar dende o 14 de marzo.

 

Xulgado de instrución nº 8

O Xulgado de instrución nº 8 trasládase o xoves 9 de marzo ó andar 4. Celebrará os seus xuízos na sala 32 do 3º andar dende o 17 de marzo.

 

Xulgado de instrución nº 3

 O Xulgado de instrución nº 3 trasládase o martes 21 de febreiro ó andar 4 da Cidade da Xustiza. Celebrará os seus xuízos na sala 34 do 3º andar dende o 6 de marzo.

 

Xulgado de instrución nº 6

 O Xulgado de instrución nº 6 trasládase o xoves 24 de febreiro ó andar 4 da Cidade da Xustiza. Celebrará os seus xuízos na sala 34 do 3º andar dende o 2 de marzo.

 

Xulgado de instrución nº 2

O Xulgado de instrución nº 2 trasládase o luns 27 de febreiro ó andar 2. Celebrará os seus xuízo na sala 33 do 3º andar dende o 6 de marzo.

 

Xulgado de instrución nº 5

O Xulgado de instrución nº 5 trasládase o luns 27 de febreiro ó andar 2. Celebrará os seus xuízo na sala 33 do 3º andar dende o 14 de marzo.

 

Xulgado de instrución nº 1

 O Xulgado de instrución nº 1 trasládase o martes 14 de febreiro ó andar 2. Celebrará os seus xuízo na sala 31 do 3º andar dende o 6 de febreiro.

 

Xulgado de instrución nº 4

O Xulgado de instrución nº 4 trasládase o xoves día 16 de febreiro ó andar 2. Celebrará os seus xuízos na sala 31 do 3º andar dende o 21 de febreiro.

 

Audiencia Provincial Sección 5

A Audiencia Provincial Sección 5 trasládase o martes 24 de xaneiro á 6ª planta da Cidade da Xustiza. Celebrará alí os seus xuízos, a partir do 2 de febreiro, na sala 16 do 1º andar.

 

Audiencia Provincial Sección 6

A Audiencia Provincial Sección 6, pola súa parte, trasládase o xoves 26 de xaneiro. Tamén estará situada na 6ª planta e celebrará os seus xuízos sala 16 do 1º andar.

 

Penal 2

Trasládase o martes 17 de xaneiro á 7ª planta da Cidade da Xustiza. Celebrará as súas vistas na sala 14 do primeiro andar, anque o día 24 o fará na sala 1 (sala multiusos).

 

Penal 3

 Trasládase o xoves 19 de xaneiro tamén á 7ª planta e  celebrará os seus xuízos na sala 15 da  1ª planta a partir do 23 de xaneiro.

 

Primeira Instancia 16

O xulgado primeira instancia 16, de nova creación, sitúase no andar 11 da nova Cidade da Xustiza. Celebra as súas vistas na sala 37 do terceiro andar.

 

Primeira Instancia 11

O xulgado de primeira instancia 11 trasladarase o vindeiro martes 10 de xaneiro á nova sede. Estará situado  no andar 11 e empezará a celebrar as súas vistas na sala 20 do primeiro andar a partir do día 17 de xaneiro.

 

Primeira Instancia 13

O xulgado de primeira instancia 13 trasládase ó andar 11 da nova Cidade da Xustiza o vindeiro mércores 11 de xaneiro. Celebrará as súas vistas tamén na sala 20 do primeiro andar a partir do día 19 de xaneiro.

 

Primeira Instancia 8

O xulgado de primeira instancia 8 trasládase o martes 27 de decembro á la planta 10 da Cidade da Xustiza. Celebrará as súas vistas a partir do mércores 11 de xaneiro na sala 18 da 1ª planta.

 

Primeira Instancia 10

O xulgado de primeira instancia 10 trasládase á Cidade da Xustiza o xoves 29 de decembro á planta 10. A partir do xoves 12 de xaneiro. Os seus xuízos tamén terán na sala 18 da 1ª planta.

 

Primeira Instancia 15

O xulgado de primeira instancia 15 trasládase á planta 13 da nova Cidade da Xustiza o vindeiro martes 20 de decembro. Celebrará as súas vistas na sala 36 do primeiro andar a partir do 11 de xaneiro de 2023.

 

Primeira Instancia 6

O xulgado de primeira instancia 6 trasládase tamén o vindeiro martes 20 de decembro. Estará situado na planta 9 e empezará a celebrar os seus xuízos na sala 17 do primeiro andar a partir do día  11 de xaneiro de 2023.

 

Primeira Instancia 12

O xulgado de primeira instancia 12, pola súa parte, trasládase o vindeiro luns 19 de decembro á nova sede. Estará situado na planta 13 e comezará a celebrar as súas vistas na  sala 17 do primeiro andar a partir do día 10 de xaneiro.

 

Primeira Instancia 1

O xulgado de primeira instancia 1 trasládase á planta 8 da nova Cidade da Xustiza vindeiro xoves 15 de decembro. Celebrará as súas vistas na sala 9 do primeiro andar a partir do día 19.

 

Primeira Instancia 2

O xulgado de primeira instancia 2, pola súa parte, trasladarase o vindeiro martes 13 de decembro. Como o anterior, estará ubicado na planta 8 e empezará a celebrar as súas vistas na sala 9 da 1ª planta a partir do día 19.

 

Xulgado Social 1

O xulgado Social 1 trasládase o vindeiro mércores día 7 de decembro ó andar 14. Celebrará as súas vistas no primeiro andar, sala 9.

Primerira Instancia 3

O xulgado de Primeria Instancia 3 trasládase o vindeiro luns día 5 de decembro ó andar 8. Celebrará o seus xuízos na sala 9 do primerio andar.

 

Xulgado Social 3

 O xulgado Social 3 celebrará o seus xuízos ata o  martes 29 de novembro (incluído) na C/Lalín. A partir desa data trasládase á nova Cidade da Xustiza  e celebrará alí  as súas vistas, na sala 8 do primeiro andar.

 

Xulgado Social 4

O xulgado Social 4 trasládase o xoves 1 de decembro. O venres  2 de decembro os seus xuízos terán  lugar na sala 8 do primeiro  andar da nova Cidade da Xustiza.

 

Xulgado do Social 2: dende o 22 de novembro

O xulgado do Social 2 trasládase o vindeiro martes 22 de novembro, día a partir do que celebrará os seus xuízos na nova Cidade da Xustiza, na sala 5 do primeiro andar. O luns 21 aínda se celebrarán as súas vistas na C/Lalín.

 

Xulgado do Social 5: do 25 de novembro

O traslado do xulgado do Social 5 será o xoves 24 de novembro, día no que aínda celebrará os seus xuízos na C/Lalín. A partir do venres 25 de novembro, as súas vistas terán lugar na nova sede xudicial, tamén na sala 5 do primeiro andar.

 

Xulgado Mercantil 3: a partir do 16 de novembro

O Xulgado do Mercantil 3 trasládase o vindeiro 15 de novembro ao novo edificio xudicial. A partir do mércores 16 de novembro celebrará as súas audiencias na Cidade da Xustiza, na sala 35 do terceiro andar.

 

Xulgado Penal 1: dende o 18 de novembro

O Xulgado do Penal 1 fai o seu traslado o día 17. A partir do venres 18 de novembro os seus xuízos terán lugar na sala 13 da primeira planta da nova Cidade da Xustiza.

 

Xulgado Social 6: a partir do 7 de novembro

O Xulgado do Social 6 trasládase á Cidade da Xustiza o luns 7 de novembro, polo que os xuízos previstos a partir dese día celebraranse na nova sede. En concreto, esa semana terán lugar na sala 12 do primeiro andar.

 

Primeira Instancia número 5: xuízos a partir do 11 de novembro

O Xulgado de Primeira Instancia número 5 trasladase o 9 de novembro á nova sede, co que os xuízos quedan programados do seguinte xeito:

  • Rúa Lalín. Os xuízos dos días 8 e 10 de novembro celebraranse na sede da rúa Lalín, como ata agora.
  • Nova Cidade da Xustiza. A partir desa data, xa todas as vistas terán lugar na nova sede, na sala 4 do primeiro andar.

 

Xulgado de Primeira Instancia número 4: a partir do 7 de novembro

  • Rúa Lalín. Os xuízos do 3 de novembro celebraranse na sede da rúa Lalín, como ata agora.
  • Nova Cidade da Xustiza. Os xuízos do luns 7 de novembrocelebraranse na nova Cidade da Xustiza, no primeiro andar, sala 3. A partir dese día terán lugar todos na nova sede.

 

 Contencioso-Administrativo número 1: a partir do 2 de novembro

  • Rúa Lalín. Os xuízos dos días 25 e 26 de outubro e 4 de novembro celebraranse na sede da rúa Lalín, como ata agora.
  • Nova Cidade da Xustiza. Os xuízos do mércores 2 de novembro e a partir do 9 de novembro celebraranse na nova Cidade da Xustiza, na rúa Padre Feijóo. Todos eles terán lugar na sala 11 do primeiro andar.

 

Contencioso-Administrativo número 2: a partir do 10 de novembro

  • Rúa Lalín. Os xuízos do 27 de outubro e o 3 de novembro celebraranse no recinto actual.
  • Nova Cidade da Xustiza. A partir do xoves 10 de novembro, todos os xuízos celebraranse na nova Cidade da Xustiza, tamén na sala 11 do primeiro andar.