Neste momento estás a ver Os procuradores de Vigo poñen en marcha un sistema de turnos para acceder as súas instalacións

Os procuradores de Vigo poñen en marcha un sistema de turnos para acceder as súas instalacións

  • Categoría da entrada:Novas

25 maio 2020. O Colexio de Procuradores de Vigo pón en marcha un sistema de turnos para o acceso as súas instalacións por parte dos colexiados para a entrega de copias. A medida comezará a aplicarse mañá martes tras a aprobación da Secretaria da Sala do Goberno do Tribuanl Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) das propostas dos procuradores vigueses para centralizar nos Colexios o traslado de copias entre as partes co obxectivo de reducir o contacto entre profesionais.

Entre as iniciativas aprobadas está tamén a canalización a través dos Colexios das peticións dos procuradores ao Rexistro Civil, así como o aviso aos profesionais en caso de que se produzan retrasos nas vistas para reducir o seu tempo de espera e evitar as aglomeracións nas dependencias xudiciais. Recomendarase,  ademais, que as notificacións xeradas en agosto sexan remitidas ao día siguiente antes as 11.00 horas para favorecer a conciliación familiar.

Os turnos establecidos serán os seguintes:

Primeiro turno día 26 de maio: da Z ata Soto

Segundo turno día 27 de maio: de Soñora ata Piñeiro

Tercer turno día 28 de mayo: de Pérez ata Lorenzo

Cuarto turno día 29 de maio: de López ata Gil
Quinto turno día 1 de xuño: de García ata Doldan

Sexto turno día 2 de xuño: de Diz ata Arca
Séptimo turno día 3 de xuño: de Amoedo ata Acosta.

O Colexio de Procuradores de Vigo matén a súa atención presencial de 08.00 a 15.00 horas, pero recomenda a todos os profesionais e usuarios que se poñan en contacto de forma preferente telefonicamente no 986 207 111 ou a través do correo electrónico colegiooficial@colegioprocuradoresvigo.es para evitar desprazamentos innecesarios. O aforo das instalacións está limitada a 4 persoas, ademais dos profesionais do Colexio.