Neste momento estás a ver Os procuradores galegos rexeitan a nova Lei que liquida os seus honorarios
VIGO, 140618. COLEGIO PROCURADORES DE VIGO.

Os procuradores galegos rexeitan a nova Lei que liquida os seus honorarios

  • Categoría da entrada:Novas

7.04.2022. O Consello Galego dos Procuradores (CGP) manifesta o seu rexeitamento e total disconformidade co proxecto de real decreto proposto polo Ministerio de Xustiza e que introduce reducións inasumibles nos honorarios nos que se basean os honorarios profesionais dos máis de 750 procuradores que traballamos en Galicia. O Consello Galego dos Procuradores  está integrado polos 6 colexios profesionais de Galicia (Vigo, A Coruña, Ourense, Lugo, Pontevedra e Santiago de Compostela).

Os seis argumentos que presentamos os procuradores galegos, como xa fixeron os nosos compañeiros cataláns, son os seguintes:

  1. Os honorarios dos procuradores están establecidos no Real Decreto 1373/2003, do 7 de novembro. Nestes 19 anos, as tarifas mantivéronse conxeladas, cando a inflación subiu un 44,5% (de febreiro de 2003 a febreiro de 2022). É inasumible introducir agora modificacións á baixa sen aplicar antes, polo menos, unha actualización das tarifas en función do IPC oficial.
  2. De saír adiante, ponse en dúbida a garantía da prestación do servizo de procurador cunha calidade mínima e a cobertura dos gastos de funcionamento de calquera profesional. Como procuradores, encárgannos funcións de colaboración coa Administración de Xustiza que deben ser retribuídas cunha retribución xusta e respectuosa co aumento do custo da vida e a constante introdución de novas tecnoloxías que nos vemos obrigados a implantar.
  3. Os efectos desta non actualización da tarifa, sumados ao establecemento dun só “importe máximo” (fixado no ano 2003 e non actualizado, a pesar de que consideramos que dito importe iría totalmente en contra da normativa europea sobre liberdade de prestación de servizos, que prohibe as tarifas obrigatorias, tanto máximas como mínimas) supoñen unha verdadeira desvalorización das cantidades e un desprezo absoluto da actividade dos procuradores, suprimindo toda potencialidade de concorrencia e libre fixación de prezos e condenando aos procuradores ao cobro de cifras dos seus servizos profesionais non axeitadas á súa realidade, nin ao seu contido e, menos aínda, aos seus custos, que se fan imposibles de cubrir.
  4. Solicitamos a aprobación dun novo regulamento completo de aranceis, que os reformule, tanto nos seus epígrafes como nos seus distintos conceptos, para que sexan axeitadas á realidade actual. E que o sexan  coa debida consideración cara aos profesionais da procura e cara aos cidadáns, para que poidan recibir un servizo profesional adecuado.
  5. Propoñemos que as tarifas que se aproben teñan unha estrutura distinta, indicando expresamente que as cantidades resultantes deberán incluírse na taxación de costas cando resulten de actuacións obrigatorias por aplicación da lei.
  6. Os procuradores galegos consideramos que a mellor medida para axilizar e abaratar a Xustiza española é implantar de xeito inmediato a figura do Procurador Executivo, unha figura recomendada polo Consello de Europa desde 2009 que, sen ningún custo para a Administración, permitirá unha mellor taxa de resolución dos xuízos e podería reducir á metade o atasco xudicial español, como xa aconteceu en Portugal ou Francia con decisións similares. O atasco xudicial en Galicia alcanzou en 2021 a cifra máis alta en 8 anos, con 156.027 causas pendentes de execución. En España, o número de atascos alcanzou os 3,1 millóns de casos, o máis alto en 10 anos, cunha media de 41 meses para completar as execucións.