Neste momento estás a ver Os procuradores logran o seu dereito legal á desconexión dixital
VIGO, 140618. COLEGIO PROCURADORES DE VIGO.

Os procuradores logran o seu dereito legal á desconexión dixital

  • Categoría da entrada:Novas

20.05.2021. Os 9.769 procuradores que exercen en España poderán gozar do seu dereito á desconexión dixital dos sistemas informáticos (Lexnet, Vereda, Avantius) durante polo menos tres días en casos de forza maior grazas ás reclamacións que se promoveron nos últimos meses colexios de procuradores en toda España, incluído o de Vigo. A operación actual obrígalles a estar operativos as 24 horas do día e os 365 días do ano. O Ministerio de Xustiza accedeu ás demandas ao respecto dos profesionais. O cambio lexislativo prodúcese despois do apoio da xunta de goberno do Colexio de Procuradores de Vigo, xunto con outras trece colexios profesionais, a un manifesto a favor da desconexión o pasado mes de febreiro.

O futuro Anteproxecto de Lei de eficiencia dixital do Servizo de Xustiza Pública incluirá, segundo o Ministerio, as medidas tecnolóxicas necesarias para preservar o dereito á desconexión dixital dos profesionais que desenvolven o seu traballo ante os tribunais nos períodos nos que proceda.

No caso dos procuradores, trataríase da interrupción dos prazos e o demora dos termos, a suspensión do servizo de reenvío de notificacións durante tres días hábiles cando hai causas obxectivas de forza maior como a maternidade, paternidade, acollemento familiar ou adopción, enfermidade grave e accidente con hospitalización, morte de familiares ata o segundo grao de consanguinidade ou afinidade ou baixa por enfermidade. Se algunha destas circunstancias afecta ao procurador e non é posible nomear un substituto nese momento, suspenderase a celebración da vista e permitirase ao colexio de procuradores un prazo de tres días para organizar a substitución.

Así foi avanzado polo secretario xeral para a Innovación e a Calidade do Servizo de Xustiza Pública, Borja Vargues, nunha reunión celebrada o 13 de maio con representantes dos profesionais da fiscalía, da avogacía e dos graduados sociais para avanzar nas medidas de carácter persoal, conciliación familiar e laboral destes grupos, claves para garantir unha protección xudicial efectiva.

O Anteproxecto de Lei de eficiencia procesual do servizo de xustiza pública tamén inclúe outras demandas dos procuradores, como un novo período inhábil para procesos xudiciais entre o 24 de decembro e o 1 de xaneiro, a non ser para as accións urxentes correspondentes.

 

Unha prioridade para os procuradores vigueses

Nunha carta dirixida ao ministro de Xustiza, Juan Carlos Campo, o 21 de febreiro, os procuradores insistiron unha vez máis nestas demandas despois do aumento das situacións nas que a conciliación da vida laboral e persoal foi prexudicial para a súa actividade, debido á crise sanitaria causada pola pandemia Covid-19.

“Como traballadores, temos o dereito de esixir aos nosos líderes que incorporen ao texto legal a posibilidade de que cando un de nós se atopa en circunstancias de forza maior, teña unha alternativa sinxela de comprender para afrontar momentos clave da vida, en lugar de ter negociar unha a unha a paralización das notificacións ”, afirmaba a carta apoiada polos procuradores vigueses.

O decano do Colexio de Procuradores de Vigo, José Antonio Fandiño, móstrase satisfeito de que o Ministerio reaccionase a estas demandas. “Despois de 4 anos aplicando ferramentas informáticas como Lexnet, era vital regular o seu funcionamento. Foi unha prioridade para todos os fiscais e co esforzo colectivo conseguímolo ”, afirma o decano vigués.