Convocatoria – Fundación Celso Emilio Ferreiro e os procuradores de Vigo presentan novos achados sobre o escritor

Convocatoria – Fundación Celso Emilio Ferreiro e os procuradores de Vigo presentan novos achados sobre o escritor

Convocatoria – Fundación Celso Emilio Ferreiro e os procuradores de Vigo presentan novos achados sobre o escritor