Informe ‘A Xustiza en Vigo’ (actualización datos 3º trimestre 2019)

Informe ‘A Xustiza en Vigo’ (actualización datos 3º trimestre 2019)

Informe ‘A Xustiza en Vigo’ (actualización datos 3º trimestre 2019)