Nota de prensa sobre o plan de acción propulsado polo colexio de procuradores para axilizar a xustiza

Nota de prensa sobre o plan de acción propulsado polo colexio de procuradores para axilizar a xustiza

Nota de prensa sobre o plan de acción propulsado polo colexio de procuradores para axilizar a xustiza