Estatutos do Consello Galego publicados no DOGA 09.06.23

Estatutos do Consello Galego publicados no DOGA 09.06.23

Estatutos do Consello Galego publicados no DOGA 09.06.23