Nota de prensa sobre a elaboración por parte dos procuradores vigueses dun manual contra a violencia de xénero

Nota de prensa sobre a elaboración por parte dos procuradores vigueses dun manual contra a violencia de xénero

Nota de prensa sobre a elaboración por parte dos procuradores vigueses dun manual contra a violencia de xénero