Nota de prensa sobre o protocolo de desafiuzamentos impulsados polos procuradores e o Concello de Vigo

Nota de prensa sobre o protocolo de desafiuzamentos impulsados polos procuradores e o Concello de Vigo

Nota de prensa sobre o protocolo de desafiuzamentos impulsados polos procuradores e o Concello de Vigo