Neste momento estás a ver Finaliza o traslado dos xulgados á nova Cidade da Xustiza

Finaliza o traslado dos xulgados á nova Cidade da Xustiza

  • Categoría da entrada:Novas

O traslado da totalidade dos xulgados á nova Cidade da Xustiza de Vigo finalizou hoxe co emprazamento do xulgado de primeira instancia nº 14 na planta 12ª da nova sede.

As salas quedan situadas nas seguintes ubicacións:

 

Xulgado de instrución nº 1 

O Xulgado de instrución nº 1 trasládase á planta 2ª da Cidade da Xustiza. Celebrará os seus xuízos na sala 31 da 3ª planta.

 

Xulgado de instrución nº 2 

O Xulgado de instrución nº 2 trasládase á planta 2ª da Cidade da Xustiza. Celebrará os seus xuízos na sala 33 da 3ª planta.

 

Xulgado de instrución nº 3 

O Xulgado de instrución nº 3 trasládase á planta 4ª da Cidade da Xustiza. Celebrará os seus xuízos na sala 34 da 3ª planta.

 

Xulgado de instrución nº 4 

O Xulgado de instrución nº 4 trasládase á planta 2ª da Cidade da Xustiza. Celebrará os seus xuízos na sala 31 da 3ª planta.

 

Xulgado de instrución nº 5 

O Xulgado de instrución nº 5 trasládase á planta 2ª da Cidade da Xustiza. Celebrará os seus xuízos na sala 33 da 3ª planta.

 

Xulgado de instrución nº 6 

O Xulgado de instrución nº 6 se traslada a la planta 4ª de la Ciudad de la Justicia. Celebrará sus juicios en la sala 34 de la 3ª planta.

 

Xulgado de instrución nº 7 

O Xulgado de instrución nº 7 trasládase á planta 4ª da Cidade da Xustiza. Celebrará os seus xuízos na sala 32 de la 3ª planta.

 

Xulgado de instrución nº 8

O Xulgado de instrución nº 8 trasládase á planta 4ª da Cidade da Xustiza. Celebrará os seus xuízos na sala 32 da 3ª planta.

 

Audiencia Provincial Sección 5

A Audiencia Provincial Sección 5 trasládase á 6ª planta da Cidade da Xustiza. Celebrará os seus xuízos na sala 16 da 1ª planta.

 

Audiencia Provincial Sección 6

A Audiencia Provincial Sección 6 trasládase á 6ª planta da Cidade da Xustiza. Celebrará os seus xuízos na sala 16 da 1ª planta.

 

Penal 1 

Trasládase á 7ª planta da Cidade da Xustiza. Celebrará as súas vistas na sala 13 da 1ª planta.

 

Penal 2 

Trasládase á 7ª planta da Cidade da Xustiza. Celebrará as súas vistas na sala 14 da 1ª planta.

 

Penal 3

Trasládase á 7ª planta da Cidade da Xustiza. Celebrará as súas vistas na sala 15 da 1ª planta.

 

Primeira Instancia 1

O Xulgado primeira instancia 1 trasládase á planta 8 da nova Cidade da Xustiza. Celebra as súas vistas na sala 10 da 1ª planta.

 

Primeira Instancia 2

O Xulgado primeira instancia 2 trasládase á planta 8 da nova Cidade da Xustiza. Celebra as súas vistas na sala 10 da 1ª planta.

 

Primeira Instancia 3

O Xulgado primeira instancia 3 trasládase á planta 8 da nova Cidade da Xustiza. Celebra as súas vistas na sala 9 da 1ª planta.

 

Primeira Instancia 4

O Xulgado primeira instancia 4 trasládase á planta 9 da nova Cidade da Xustiza. Celebra as súas vistas na sala 3 da 1ª planta.

 

Primeira Instancia 5 (familia)

O Xulgado primeira instancia 5 trasládase á planta 12 da nova Cidade da Xustiza. Celebra as súas vistas na sala 4 da 1ª planta.

 

Primeira Instancia 6

O Xulgado primeira instancia 6 trasládase á planta 9 da nova Cidade da Xustiza. Celebra as súas vistas na sala 17 da 1ª planta.

 

Primeira Instancia 7

O Xulgado primeira instancia 7 trasládase á planta 9 da nova Cidade da Xustiza. Celebra as súas vistas na sala 19 da 1ª planta.

 

Primeira Instancia 8

O Xulgado primeira instancia 8 trasládase á planta 10 da nova Cidade da Xustiza. Celebra as súas vistas na sala 18 da 1ª planta.

 

Primeira Instancia 9

O Xulgado primeira instancia 9 trasládase á planta 10 da nova Cidade da Xustiza. Celebra as súas vistas na sala 19 da 1ª planta.

 

Primeira Instancia 10

O Xulgado primeira instancia 10 trasládase á planta 10 da nova Cidade da Xustiza. Celebra as súas vistas na sala 18 da 1ª planta.

 

Primeira Instancia 11

O Xulgado primeira instancia 11 trasládase á planta 11 da nova Cidade da Xustiza. Celebra as súas vistas na sala 20 da 1ª planta.

 

Primeira Instancia 12 (familia)

O Xulgado primeira instancia 12 trasládase á planta 13 da nova Cidade da Xustiza. Celebra as súas vistas na sala 17 da 1ª planta.

 

Primeira Instancia 13

O Xulgado primeira instancia 13 trasládase á planta 11 da nova Cidade da Xustiza. Celebra as súas vistas na sala 20 da 1ª planta.

 

Primeira Instancia 14

O Xulgado primeira instancia 14 trasládase á planta 12 da nova Cidade da Xustiza. Celebra as súas vistas na sala 37 da 1ª planta.

 

Primeira Instancia 14 (bis)

O Xulgado primeira instancia 14 bis trasládase á planta 12 da nova Cidade da Xustiza. Celebra as súas vistas na sala 38 da 3ª planta.

 

Primeira Instancia 15 (familia)

O Xulgado primeira instancia 15 trasládase á planta 13 da nova Cidade da Xustiza. Celebra as súas vistas na sala 37 da 3ª planta.

 

Primeira Instancia 16 

O Xulgado primeira instancia 16, de nova creación, ubícase na planta 11 da nova Cidade da Xustiza. Celebra as súas vistas na sala 37 da 3ª planta.

 

Reforzo Primeira Instancia

O reforzo de primeira instancia ubícase na la planta 13 da nova Cidade da Xustiza. Celebra vistas os xoves e venres na sala 3 da 1ª planta.

 

Reforzo nº 9

O reforzo nº9 ubícase no decanato (edificio anexo). Celebra vistas os xoves e venres na sala 3 da 1ª planta.

 

Xulgado Social 1

O Xulgado Social 1 trasládase á nova Cidade da Xustiza á planta 14. Celebrará as súas vistas na 1ª planta, sala 9.

 

Xulgado Social 2

O Xulgado Social 2 trasládase á nova Cidade da Xustiza á planta 14. Celebrará as súas vistas na 1ª planta, sala 5.

 

Xulgado Social 3 

O Xulgado Social 3 trasládase á nova Cidade da Xustiza á planta 14. Celebrará as súas vistas na 1ª planta, sala 8.

 

Xulgado Social 4 

O Xulgado Social 4 trasládase á nova Cidade da Xustiza á planta 15. Celebrará as súas vistas na 1ª planta, sala 8.

 

Xulgado Social 5

O Xulgado Social 5 trasládase á nova Cidade da Xustiza á planta 15. Celebrará as súas vistas na 1ª planta, sala 5.

 

Xulgado Social 6

O Xulgado Social 6 trasládase á nova Cidade da Xustiza á planta 16. Celebrará as súas vistas na 1ª planta, sala 12.

 

Xulgado Social 7

O Xulgado Social 7 trasládase á nova Cidade da Xustiza á planta 16. Celebrará as súas vistas na 3ª planta, sala 36.

 

Contencioso nº 1

O Xulgado Contencioso-Administrativo 1 trasládase á nova Cidade da Xustiza á planta 17. Celebrará as súas vistas na la 1ª planta, sala 11.

 

Contencioso nº 2

O Xulgado Contencioso-Administrativo 1 trasládase á nova Cidade da Xustiza á planta 17. Celebrará as súas vistas na 1ª planta, sala 11.

 

Mercantil 3

O Xulgado Mercantil 3 trasládase á nova sede xudicial á planta 18. Celebrará as súas vistas na sala 35 da 3ª planta.

 

Violencia sobre a Muller

O Xulgado de Violencia sobre a Muller trasládase á planta baixa do edificio anexo. Celebrará as súas vistas na en la sala 2 do devandito edificio.