Neste momento estás a ver Procuradores de Vigo activan un sistema pioneiro de substitucións
VIGO, 040520. JUNTA ONLINE DIRECTIVA PROCURADORES VIGO

Procuradores de Vigo activan un sistema pioneiro de substitucións

  • Categoría da entrada:Novas

9 de marzo de 2021. O Colexio de Procuradores de Vigo pon en marcha un sistema pioneiro de substitucións para casos de forza maior, como o falecemento dalgún familiar ou enfermidade grave. Ata o de agora, os profesionais da procura carecían dun sistema que lles permitise desconectar das súas obrigacións nos xulgados, obrigándoos a estar operativos 24 horas e os 365 días do ano. Cada colexiado poderá designar a dous compañeiros para que se fagan cargo da tramitación de notificacións, asistencia a vistas e presentación de escritos no xulgado, amparados por un convenio que lles asegurará unha retribución nas situacións que teñan que causar baixa. Este sistema xorde tras a iniciativa de 13 xuntas de goberno de colexios de procuradores de España para solicitar unha modificación lexislativa que permita a desconexión dixital por casos de forza maior.

O proxecto iníciase como alternativa á situación de non desconexión que viven os procuradores no seu día a día laboral. Tras máis de 4 anos de funcionamento do sistema Lexnet, a ferramenta de envíos máis estendida entre os sistemas de Xustiza autonómicos pola que reciben e envían as notificacións e documentos de procesos en curso, os procuradores carecen dunha regulación para prazos de resposta, obrigándoos a estar conectados diariamente xa que non se paralizan nin durante estes supostos de gravidade.A lei de Axuizamento Civil contempla a suspensión de vistas e procesos en casos extraordinarios para os profesionais da avogacía, pero non para os procuradores e procuradoras.

Os procuradores vigueses establecen agora un sistema alternativo mentres promoven a proposta dun cambio lexislativo urxente que garanta o seu dereito á desconexión dixital dos sistemas telemáticos ( Lexnet, Vereda, Avantius) durante polo menos tres días en supostos de forza maior. A demanda, trasladouse mediante unha carta asinada polo Colexio de Procuradores de Vigo e outros 12 colexios de procuradores de España, dirixida ao ministro de Xustiza, Juan Carlos Campo. “Estes últimos meses, foron determinantes para dar este paso e elaborar un sistema de substitucións, recollido no noso protocolo e con garantías. Se tes que ingresar no hospital, ou enterrar a un familiar, necesitas un pequeno fol para poder recuperarche sen seguir conectado ao computador. Elaboramos este protocolo, pero aínda non é suficiente. Seguiremos loitando polo noso dereito á desconexión dixital”, explica José Antonio Fandiño, decano do Colexio de Procuradores de Vigo.

A procura, a profesión máis feminizada da Xustiza en Galicia

A procura é a profesión xurídica máis feminizada, con 495 procuradoras fronte aos 229 homes que exercen en Galicia, segundo un estudo realizado polo Colexio de Procuradores de Vigo. 7 de cada 10 profesionais da procura son mulleres na profesión xudicial con máis presenza feminina fronte á 65% da fiscalía, o 54% da xudicatura, o 69% das letradas xudiciais segundo datos do Consello Xeral do Poder Xudicial en 2019. No caso do colectivo vigués, a presenza das mulleres sitúase 3 puntos por encima da media galega ata alcanzar ao 73% dos profesionais e 6 puntos por encima da media nacional de procúraa, que se sitúa no 67%.

O sistema de substitucións é unha medida que axudará á conciliación familiar de moitas procuradoras e procuradores. “Aínda que a procura é unha profesión que permite a conciliación, xa que posibilita traballar desde casa e adaptar o teu horario ás túas necesidades, asignar a compañeiros que nos substitúan é unha necesidade urxente, máxime agora mesmo coa situación na que nos puxo o coronavirus. Se estás enfermo, ou che illan por que hai un positivo en clase dos teus fillos necesitas un apoio para continuar traballando”, explica Ana Pérez Carrera, procuradora do colexio vigués.