Neste momento estás a ver “Acadar unha dixitalización real e efectiva a medio prazo é complicado”
VIGO, 090221. PAULA LLORDAN, PROCURADORA.

“Acadar unha dixitalización real e efectiva a medio prazo é complicado”

  • Categoría da entrada:Novas

 

15.02.2021. Paula Llordén F. Cervera é unha das incorporacións máis recentes á xunta de goberno do colexio de procuradores de Vigo. Neste primeiro ano formando parte da xunta dos procuradores vigueses, Paula ten unha visión moi clara dos retos aos que se enfronta a profesión tras a pandemia da Covid e da situación que atravesa a Xustiza no noso país. “Tras case un ano de pandemia e o atasco existente nas nosas salas, acadar unha dixitalización real e efectiva a medio prazo nos xulgados é complicado”, explica Llordén.

En canto á dixitalización e modernización do sistema xudicial español, Llordén móstrase firme. “É necesaria si, a través do teletraballo hai asuntos que non se poden xestionar. Mentres os procuradores adiantámonos, formámonos e amoldámonos ás circunstancias, non todo parece ir ao mesmo ritmo. O Colexio de Vigo, por exemplo, foi pioneiro en 2012 implementando o sistema Lexnet con algúns xulgados, mentres outros continuaban notificando en papel. Non foi ata marzo de 2015, cando empezamos a presentar escritos vía Lexnet ata a súa implantación obrigatoria en xaneiro de 2016. É dicir, en Vigo levabamos sendo pioneiros case 4 anos”, sorpréndese a procuradora.

Tras 19 anos exercendo  a procura en Vigo, valora a figura do procurador como a dun colaborador necesario para o bo funcionamento da xustiza. “Partindo da base de que a figura do procurador é fundamental para o bo fin do procedemento, creo que a perda da territorialidade e as substitucións en masa, están a afectar á calidade da profesión, xa que unha parte esencial do noso traballo é coñecer en profundidade cada xulgado e cada asunto, ambas as cousas difíciles de acadar cando o procurador non é de praza e traballa a centos de quilómetros”, explica a procuradora.

Para atallar esta perda de competencias profesionais, Llordén comparte con outros moitos compañeiros a defensa da creación da figura do procurador executivo. “Con todos os avances que hai hoxe en día, creo que a figura do procurador executivo é algo fundamental para a nosa profesión e para que o xusticiable obteña resultados efectivos da xustiza. De pouco serve unha sentenza favorable, se non hai medios para executala. Os xulgados están moi saturados e hai que descargalos de traballo, e aí estamos os procuradores preparados para intervir, pero necesitamos dispoñer dos medios necesarios para poder axilizar as execucións”, opina Paula.

O colexio de procuradores de Vigo leva desde 2018 reivindicado a figura do procurador executivo como algo esencial para o futuro da profesión, un obxectivo que non van abandonar nesta nova etapa, ademais do traballo que, segundo a procuradora, levan a cabo a diario para dar a coñecer a profesión e poñela en valor, xa que a procura segue sendo descoñecida para gran parte da sociedade. “Imos seguir traballando e impulsando para reducir a morosidade dos procuradores doutros colexios. Acabamos de recibir unha sentenza da Coruña, condenando a un procurador a que abone as cotas Sercyn xa que a mesma satisfai os gastos que ocasiona devandito servizo”, apunta Llordén.

“Sen dúbida, a iniciativa máis importante deste comezo de ano é loitar polo dereito de desconexión dos procuradores en casos de forza maior”, engade a procuradora. Vigo, xunto a outros 14 colexios de toda España e centos de profesionais a título individual, atópase embarcado en conquistar un cambio lexislativo real que permita contar con 3 días de descanso nestes casos. “É vergoñoso ter que reivindicar o dereito á desconexión, máxime, unicamente para casos de forza maior. É inaudito que, nin neses casos, podamos desconectar das nosas obrigacións laborais, sobre todo porque existen mecanismos fáciles de aplicar e contan expresamente co dereito á suspensión de vistas e procesos en determinados casos. É importante lembrar que a maioría dos despachos de procuradores son unipersoais, así que isto é algo que nos afecta moi especialmente ante enfermidades propias ou de seres queridos, falecementos… situacións terribles nas que o procurador no primeiro que pensa é na súa axenda”, opina Paula.